Vanløse

Vanløse Trælasthandel A/S – med det store udvalg og den personlige betjening

VANLØSE TRÆLASTHANDEL A/S, der i mange år havde navnet SVEND BENTZON, har siden grundlæggelsen den 1. august 1928 været i familiens eje. Efter grundlæggeren Svend Bentzons død i 1959, drev hustruen Lilly Bentzon forretningen videre alene.

For at hjælpe sin mor trådte sønnen Svend Bentzon ind i 1971, og efter moderens død i 1978 førte han forretningen videre sammen med sin hustru Lotte. I 1994 trådte barnebarnet Jacob Bentzon ind i forretningen efter i mange år at have haft sin daglige gang her (som 10-årig begyndte han som “fejedreng” på pladsen og som 12-årig som fastansat medhjælper). Jacob Bentzon viderefører VANLØSE TRÆLASTHANDEL A/S (som blev forretningens nye navn i 2002) alene, efter at Svend Bentzon har trukket sig tilbage.

I 1928 handlede firmaet primært med brændsel (kul og koks), fyringsolie og produkter til murerhåndværket. En kort overgang forhandledes der også herrebeklædning. Varesortimentet er løbende blevet ændret og udvidet, således at VANLØSE TRÆLASTHANDEL A/S i dag fremstår som en velassorteret trælasthandel – og den personlige og professionelle betjening er stadig i fokus. I dag er der 8 ansatte, som sørger for betjeningen af kunderne.